#mahantswamimaharaj Instagram Posts (15,547)

અમે તારલા ટચૂક💫✨ , તમે તેજે ભરપૂર..☀️ . . . . #baps #bapa #mahantswamimaharaj #keshavjivandas #satpurush #sadhukeshavjivandas #msm #mahantswami #mokshnudwar #mokshnu_dwar_sant #mahapurush #sant_param_hitkari #sadhuta #weloveyoubapa
*તારીખ:- ૩૦/૦૭/૨૦૧૯ - અટલાદરા* પ.પૂ.મહંત સ્વામી મહારાજના પૂજા દર્શન વખતે બાળમંડળ ના બાળકોએ સહજાનંદ નામાવલી સંપૂર્ણ કંઠસ્થ અને શું વાચ્ય રીતે બોલીને સ્વામીશ્રીની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી હતી સ્વામી શિક્ષાપત્રીનું વાંચન કરતા હતા તે દરમિયાન એક સાડા ત્રણ વર્ષના બાળકની સામે પાંચથી છ વખત સહજાનંદ નામાવલી નો પાઠ તે બાળક કરતો હતો તેના ઉપર વારંવાર અમીદ્રષ્ટિ વરસાવી અને જ્યારે સહજાનંદ નામાવલી પૂર્ણ થઈ ત્યારે સ્વામીશ્રીએ શિક્ષાપત્રી વાંચવાનું માંડી વાળીને તે બાળકને પોતાની સમક્ષ બોલાવ્યો અને સ્વામીશ્રી પોતે તે બાળકના ચરણનો સ્પર્શ કરવા માટે નીચા નમીને અતિશય દાસ ભાવે પ્રસન્નતા દર્શાવી હતી આ બાળક ને હજુ ગુજરાતી કે અંગ્રેજી ક્યાંય કોઈ ભાષા વાંચતાં લખતા આવડતું નથી અને તેમ છતાં સંસ્કૃતમાં રચાયેલા સહજાનંદ નામાવલી ના દિવ્ય મંત્રોનું ઉચ્ચારણ ખુબજ નિર્ભયપણે કરી બતાવ્યું તેથી સ્વામીશ્રી આ બાળકના ચરણસ્પર્શ કરવા માટે નીચા નમીને આપણને એક આદર્શ દાસ ભાવ નું મૂર્તિમાન સ્વરૂપ ના દર્શન કરાવ્યા છે સ્વામીશ્રીની પ્રસન્નતા તે બાળકે પ્રાપ્ત કરી લીધી તેવી રીતે આપણે પણ વિશેષ આ પ્રકારે સહજાનંદ નામાવલી કંઠસ્થ કરીને સ્વામીશ્રીને રાજી કરીએ એ જ પ્રાર્થના #mahantswami   #baps #mahantswamimaharaj   #mahanat   #aksharbrahm #swamishree   #swamiwithchild   #swami   #pramukhswami #hindu   #bapssanstha   #swaminarayan   #pramukh   #mahantraj #children   #child   #satsang   #game   #play   #mahantRaj #swaminarayantemple   #bapsmandir   #hinduism #bapsshriswaminarayanmandir   #bapsphotos #pramukhsmrutimandir   #pramukh #bapsmedia
Please join us in celebrating the 86th birthday of His Holiness, Guruhari Mahant Swami Maharaj, whose life is one of humility, purity and divinity. . . Date: Sunday 29th September 2019
 Time: 4.00pm to 6.00pm. Mahaprasad: 6.00pm onwards
 Venue: BAPS Shri Swaminarayan Mandir, Coventry . . . . . #aksharpurushottam #aksharpurushottamdarshan #FriendsOfBAPSCoventry #ThisIsCoventry #CityofCulture2021 #CityofCulture #MahantSwamiMaharaj #PramukhSwamiMaharaj
Akshardham, Hindu temple in Delhi - India 🧐💙 Akshardham is a Hindu temple complex in the Indian capital metropolis of Delhi. The central part of the monument is built entirely with stone. Translating to the divine abode of God, the shrine is hailed as an eternal place of devotion, purity and peace. The huge complex echoes Hindu spiritual messages, vibrant devotional traditions and praises for the ancient architecture. Here's all that you want to know about the architectural splendour.
વિશ્વ્યાપી અને ભવ્ય #BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા ના સંસ્થાપક ભગવાન સ્વામિનારાયણ ના ચતુર્થ અધ્યાત્મિક અનુગામી સિંહપુરૂષ શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરૂષ દાસ જી (શાસ્ત્રીજી મહારાજ) ના સ્મૃતિ પર્વ નિમિત્તે તેમના શ્રી ચરણો માં કોટી કોટી વંદન. #mahantswamimaharaj #pramukhswamimaharaj #baps
મારો જન્મ તો મંદિર કરવા જ થયો છે. #શાસ્ત્રીજીમહારાજ બોચાસણ ....સારંગપુર ..ગોંડલ અટલાદરા..ગઢડા. આ પાંચ મંદિરો ની ભેટ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આપી છે #shashtriji #baps #pramukhswami #pramukhswamimaharaj #mahantswamimaharaj #bochasanmandir #bapsshriswaminarayanmandir #baps #bapsphotos #bapsmedia #sarangpurmandir #bapsswaminarayan #bapa #swaminarayan #swami #swamibapa #akshardham #akshardhamtemple #liveforbaps #psm100 #msm #mahantswami #shreeji #ekantik #gunatit #aksharbrahm
II Pramukh Swami Maharaj-Naturally Humble II As a part of the 1981 Lord Swaminarayan Bicentennial Celebrations, an 'All -India Sadhu Seminar' had been organised to promote inter-religious harmony. A special photo-session for all the sadhus was arranged at the Amdavad temple. All the sadhus had neatly arranged themselves on the stage waiting for Swamishri to arrive. Swamishri calmly walked in and realised that there was no space on the stage. Without a word, he took place on a thin mattress next to a pillar. It was such an awkward place that he was not even in the photographer's frame. Swamishri's cheerful smile though, left nothing for words. Seeing Swamishri's meek and humble nature, the guest sadhus were stunned. They quickly made room for Swamishri in the front row. . . #saathejchhe #Satpurush #ShastrijiMaharaj #YogijiMaharaj #PramukhSwamiMaharaj #MahantSwamiMaharaj #PSM98 #FriendsForever #ShantiThroughSamjan #ShantiWithinReach #ShantiAThoughtAway #EniRiteRitAapdiRe #PSM100 #MumbaiRangVuChhe #PraptiMotiThaiChhe #FriendshipGoals #FutureIsBright #BAPSYouth #Compassion #Bliss
II Pramukh Swami Maharaj - Naturally Humble II As a part of the 1981 Lord Swaminarayan Bicentennial Celebrations, an 'All -India Sadhu Seminar' had been organised to promote inter-religious harmony. A special photo-session for all the sadhus was arranged at the Amdavad temple. All the sadhus had neatly arranged themselves on the stage waiting for Swamishri to arrive. Swamishri calmly walked in and realised that there was no space on the stage. Without a word, he took place on a thin mattress next to a pillar. It was such an awkward place that he was not even in the photographer's frame. Swamishri's cheerful smile though, left nothing for words. Seeing Swamishri's meek and humble nature, the guest sadhus were stunned. They quickly made room for Swamishri in the front row. . . . #saathejchhe #Satpurush #ShastrijiMaharaj #YogijiMaharaj #PramukhSwamiMaharaj #MahantSwamiMaharaj #PSM98 #FriendsForever #ShantiThroughSamjan #ShantiWithinReach #ShantiAThoughtAway #EniRiteRitAapdiRe #PSM100 #MumbaiRangVuChhe #PraptiMotiThaiChhe #FriendshipGoals #FutureIsBright #BAPSYouth #Compassion #Bliss
II Pramukh Swami Maharaj-Naturally Humble II As a part of the 1981 Lord Swaminarayan Bicentennial Celebrations, an 'All -India Sadhu Seminar' had been organised to promote inter-religious harmony. A special photo-session for all the sadhus was arranged at the Amdavad temple. All the sadhus had neatly arranged themselves on the stage waiting for Swamishri to arrive. Swamishri calmly walked in and realised that there was no space on the stage. Without a word, he took place on a thin mattress next to a pillar. It was such an awkward place that he was not even in the photographer's frame. Swamishri's cheerful smile though, left nothing for words. Seeing Swamishri's meek and humble nature, the guest sadhus were stunned. They quickly made room for Swamishri in the front row. . . #saathejchhe #Satpurush #ShastrijiMaharaj #YogijiMaharaj #PramukhSwamiMaharaj #MahantSwamiMaharaj #PSM98 #FriendsForever #ShantiThroughSamjan #ShantiWithinReach #ShantiAThoughtAway #EniRiteRitAapdiRe #PSM100 #MumbaiRangVuChhe #PraptiMotiThaiChhe #FriendshipGoals #FutureIsBright #BAPSYouth #Compassion #Bliss
• Absorbed In Yogiji Maharaj’s Love • (Prasang Continue from last post) Soon, another soul-stirring incident took place when Yogiji Maharaj was travelling by train from Ahmedabad to Mumbai. The train halted for 10 Minutes at Anand Station. Many devotees had comes to the railway station for swamishri’s darshan. The shy and reticent Vinubhai had also come to the station for his Darshan. Yogiji Maharaj started meeting the devotees. Then someone informed him that Vinubhai had come. Yogiji Maharaj scanned the platform and enquires, “where is Vinubhai?” After seeing him standing at a distance against the wall of a hotel, Yogiji Maharaj alighted from his carriage and went up to him. Again, Swāmi showered his infinite love upon him and blessed him with pats. Vinubhai was overwhelming by Swami’s compassionate eyes and subtly virtues. Then, moments later, the train whistle blew and it was time for Swāmi to leave. Vinubhai did not feel like parting from Yogiji Maharaj. Swāmi flashed a smile and hurriedly headed towards his carriage. As soon as he put his foot on the footboard, the train started moving. Vinubhai kept his eyes focused on Swāmi till he was out of sight. Thereafter, he remained standing on the platform, savouring thoughts of the divine encounter. The devotees and other dispersed. Only Vinubhai stood there, totally absorbed in remembering every frame of the divine occasion. His boundless hoy was like samadhi. Vinubhai became oblivious to time and the surroundings. The experience of Yogiji Maharaj was so Profound that his murti pervaded his being. He realized that Swāmi was not an ordinary Sadhu, but God-realized! Thereafter, for the next fifteen days, Vinubhai returned daily to the railway station, sat on a bench at the same spot and joyfully reminisced about his experience with Yogiji Maharaj. Despite the routine hullabaloo and jostling of passengers on the platform Vinubhai remained unperturbed while recalling the occasion for 45 minutes. #msm #mahantswami #mahantswamimaharaj #baps #bapsphoto #bapsphotos #vintagesukh #vintageshukh #vintagesmruti
Tame maḷyā Pramukh Swāmī rūpe, am hraday sinhāsan āvo re, Hari vās ahonish karvāne, chetanmandir pragaṭāvo re, Tav swagat umangthī karīe, saghaḷu nyochhāvar karīe,💞💓 . . #baps #mahantswamimaharaj #swagat #april #2017 #kampala #uganda #estafrica #bapsswaminarayanmandir